Alif News


Keutamaan Imam Ali As Dalam Riwayat AhlulBait & Ahlussunnah
16 Desember 2008, 11:23 pm
Filed under: Cermin, Hikmah | Tag:
Imam Ali Waliyullah

Imam Ali adalah Waliyullah

Suatu hari Imam Ali (as) pergi ke sebuah tempat yang kering tidak ada air dan tanaman disana, beliau melihat seekor burung yang bernama Darroj.

Lalu beliau bertanya pada burung tersebut : Wahai Darroj sudah berapa tahunkah engkau tinggal di tempat yang kering tanpa air dan tanaman ini dan dari mana kau mendapatkan makanan? Dari mana kau mendapatkan minuman?

Burung tersebut menjawab: Ya Amirul Mukminin, saya sudah 100 tahun tinggal di tempat ini, dan di saat aku lapar aku mengucapkan shalawat bagimu dan seketika itu rasa laparku akan hilang dan aku merasa kenyang. Dan disaat aku kehausan maka aku melaknat musuh-musuhmu dan seketika itu rasa hauskupun akan hilang …..

Baca lebih lanjutKhutbah Rasul Di Ghadir Khum
16 Desember 2008, 10:47 pm
Filed under: PHBI Ahlul Bayt, Taklif | Tag:
Merujuklah Kalian Semua Kepada Ali Sepeninggalku

Merujuklah Kalian Semua Kepada Ali Sepeninggalku

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Puja dan Puji Bagi Allah SWT

Segala puja dan puji hanya bagi Allah SWT yang begitu tinggi dalam ke-Esaan-Nya, dan yang begitu dekat dalam kesendirian-Nya. Maha Agung dalam kekuasaan-Nya dan Maha besar dalam kekokohan-Nya. Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu sementara Dia tetap pada derajat-Nya. Semua makhluk ciptaan-Nya tunduk dibawah kekuasaan dan hujjah-Nya.

Baca lebih lanjutSalam Atasmu Amirul Mukminin
16 Desember 2008, 9:55 pm
Filed under: PHBI Ahlul Bayt, Taklif | Tag:

Ali adalah Penggantiku Setelahku

Ali adalah Penggantiku Setelahku

Salam atasmu

Wahai Junjunganku, Amirul Mukminin

Wahai duta Tuhan di semesta buana ini

Khalifatullah di antara ciptaan-Nya

Dan Hujjat nyata bagi abdi-Nya

Aku adalah Nabi. Ali adalah Washi

Aku adalah Nabi. Ali adalah Washi

Salam atasmu, Wahai Dinillahi Qayyim dan Shiratal Mustaqim

Salam atasmu, Wahai Kabar Agung yang atasnya diutus

dan tentangnya kelak mereka akan ditanya

Aku Pembawa Peringatan, dan Ali Pemberi Hidayat

Aku Pembawa Peringatan, dan Ali Pemberi Hidayat

Aku bersaksi, Wahai Amirul Mukminin

Orang yang telah meragukanmu

Tidak beriman kepada Rasul al-Amin

Dan mereka yang menyamakan kedudukanmu setara dengan yang lain

Telah menyimpang dari Din Qayyim

yang atasnya Tuhan semesta Alam telah memilih untuk kita

dan atasnya Dia telah menyempurnakannya

melalui Wilâyahmu pada hari Raya Ghadir

(Dikutip dari Ziyarat Hari al-Ghadir)
Idul Ghadir Hari Bahagia
16 Desember 2008, 6:19 pm
Filed under: PHBI Ahlul Bayt, Taklif | Tag:

Bagaimana Merayakan Idul Ghadir?

Setiap tanggal 18 Dzul-Hijjah kaum Muslimin merayakan sebuah hari raya, bahkan merupakan hari raya terbesar di antara hari-hari raya Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Qurban. Hari itu adalah hari imamah, khilafah dan hari kesempurnaan agama dan kemanusiaan. Hari dimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib As dinobatkan sebagai imam dan khalifah kaum Muslimin pasca Rasulullah Saw. Hari itu dalam perjalanan sejarah kaum Muslimin dikenal sebagai hari Ghadir.

Sambutlah Hari Bahagia Penuh Sukacita!

Sambutlah Hari Bahagia Penuh Sukacita!

Apabila Ghadir bermakna kembalinya ingatan pada perubahan besar dalam sejarah umat manusia, di tengah budaya kaum Muslimin, hari Ghadir layak untuk diperingati sebagai hari raya akbar umat manusia khususnya bagi kaum Muslimin. Lantaran perubahan besar dalam sejarah umat manusia  sejatinya boleh dikata memang berlangsung pada hari tersebut.

Baca lebih lanjut10 Keutamaan Imam Ali dalam Al Qur’an
16 Desember 2008, 2:06 am
Filed under: Hikmah | Tag:
Ali, Washi Rasul Untuk Kita Semua

Ali, Washi Rasul Untuk Kita Semua

Hari ini, tanggal 18 Dzulhijjah dikenal sebagai Hari Ghadir. Hari Ghadir merupakan hari wilayah dan wisayah. Hari yang merupakan milik Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib As dan dimeriahkan dengan namanya yang agung.

Baca lebih lanjut