Alif News


SEJARAH TERBANTAINYA CUCU RASULULLAH SAWW
9 Desember 2010, 5:02 pm
Filed under: Sejarah | Tag:

TUHAN... jadikan setiap tetes air mataku telaga kautsar kelak d akherat

Alhamdulillâhi Rabbil ‘Alamîn. Allâhumma shalli ‘ala Muhammadin wa ali Muhammad.

Shallallâhu ‘alaika ya Ibna Rasulillah

Shallallâhu ‘alaika ya Aba ‘Abdillah

Shallallâhu ‘alaika ya Sayyidas Syuhada’

Shallallâhu ‘alaika ya Husain ibna ‘Alî wa rahmatullâhi wa barakâtuh

Salam sejahtera bagimu wahai pejuang agung Karbala

Salam sejahtera bagimu wahai pahlawan Islam nan mulia

Salam sejahtera bagimu wahai penyuluh perjalanan umat manusia

Semoga Allah menjadikan kami orang-orang yang dapat meneruskan jejak langkahmu

Dan memperoleh syafaatmu kelak berkat wilayahmu Baca lebih lanjut